Informació i acompanyament

Sol·licitud de l'Ingrés Mínim Vital i la Renda Valenciana d'Inclusió

Odoo • Imatge i text
QUAN?
Dimarts i dijous de 10:30 a 13:30 h
Dimecres de 18:00 a 20:30 h

ON?
Ca Revolta > C. Santa Teresa 10, de València

COM?
Demana cita al tel. 963 922 088 (Estela/Josep)
Descobreix més