Píndola 1

Andreu Escrivà

Cada font d'energia no ha substituït l'anterior, sinó que s'han acumulat.


Píndola 2

Andreu Escrivà

En què s'assemblen i en què divergeixen les energies renovables i sostenibles?

Les plaques solars i els molins produeixen energia renovable però no són sostenibles en la seua construcció i renovació. En la construcció de la fàbrica de bateries de Volkswagen no es té en consideració la pèrdua de terreny fèrtil.


Píndola 3

Andreu Escrivà

Intervenció en el col·loqui sobre la reducció de la jornada laboral i l'encaix amb la vida més "lenta" i menys consumista.

Debat per la reducció de la jornada laboral. Setmana de 32 hores, igual salari, amb reducció d'un dia o reducció de les 8 hores actuals. Objectiu: una vida més lenta a favor de la conciliació i la millora de les relacions i activitats socials.

 

Píndola 4

Andreu Escrivà

Intervenció en el col·loqui sobre les dificultats per a ampliar els grups d'activistes mediambientals.

Pregunta una jove d'Extinciò-Rebel·lió. Dificultats per a ampliar els grups d'activistes. Paper dels mitjans de comunicació, Implicar-se en la lluita ambiental té un major cost personal que fer-ho en altres lluites perquè exigeix canvis en la manera de viure.