Com exposar a Ca Revolta

Si teniu interès a exposar a Ca Revolta:

- feu-nos arribar una mostra visual de l'obra que voleu exposar:
  • personalment (estem a C/ Santa Teresa 10, 46001 València, tel. 963922088)
  • per correu postal
  • per missatgeria
  • digitalment (adjunt a un correu electrònic, accés a algun enllaç, etc, a activitats@carevolta.org)

- la Comissió d'Activitats Plàstiques de Ca Revolta es reuneix periòdicament per avaluar les propostes i confeccionar el calendari

- us informarem del resultat

- les exposicions tenen lloc habitualment a la Sala d'Exposicions (formats grans) i al Bar (formats petits)

- l'horari habitual de visita a la Sala d'Exposicions és de dilluns a divendres de 18.00 a 21.00 hores (al juliol, de 19.00 a 21.00 hores).

- Ca Revolta ofereix gratuïtament els seus espais per a la realització d'exposicions. Com a contraprestació es proposa als artistes la donació d'una de les seues obres (per al catàleg de Ca Revolta o per a l'exposició col·laborativa anual i sorteig Art per la Revolta), la subscripció com a sòcia/soci de Ca Revolta o qualsevol altra que es considere oportuna.

BASES i CONDICIONS per a exposar a Ca Revolta:

- l’espai expositiu es comparteix amb altres activitats (reunions, debats, performances, tallers, dinars i sopars...)

- l’horari de visita pot estar condicionat eventualment per alguna activitat

- les característiques de l’espai dificulten l’exhibició de certes peces escultòriques o instal·lacions

- a la Sala d'Exposicions no hi ha vigilància

- Ca Revolta no disposa de cap assegurança específica

- la publicitat es fa via web, correu electrònic i xarxes socials

- per a la difusió, l’artista ens ha de proporcionar:
  • nom de l’exposició
  • nom de l’artista
  • tècnica de les obres
  • breu descripció de l’exposició
  • alguna fotografia de l’obra a exposar