Les activitats de Ca Revolta compten amb la col·laboració i la participació de les seues sòcies i socis, de les seues amigues i amics, així com de col·lectius i entitats amb qui compartim mirades i desitjos.

I també de diverses institucions públiques:


En compliment de la Llei Valenciana 2/2015 que estableix l'obligació per a les persones jurídiques privades de donar publicitat de les ajudes percebudes si reben, durant el període d'un any, subvencions de les administracions públiques valencianes per import superior a 10.000 euros, fem constar en el següent document el llistat actualitzat a data 30/12/2023, incloent-hi:

• L'entitat pública que la concedeix

• El programa, activitat, inversió o actuació

• L'import rebut

• La data de justificació

També incorporem a aquesta pàgina els documents amb el balanç d'activitats i econòmic presentats en l'Assemblea General Ordinària de l'any 2024 (23/03/2024).

....................

Altres documents:

Estatuts actuals de l'entitat

....................

Històric: