Les activitats de Ca Revolta compten amb la col·laboració i la participació de les seues sòcies i socis, de les seues amigues i amics, així com de col·lectius i entitats amb qui compartim mirades i desitjos.

I també de diverses institucions públiques:


En compliment de la Llei Valenciana 2/2015 que estableix l'obligació per a les persones jurídiques privades de donar publicitat de les ajudes percebudes si reben, durant el període d'un any, subvencions de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana per import superior a 10.000 euros, fem constar en el següent document el llistat actualitzat al 20/10/2020, incloent-hi:

• L'entitat pública que la concedeix

• El programa, activitat, inversió o actuació

• L'import rebut

• La data de justificació

Premeu per a accedir al document

També incorporem a aquesta pàgina el pressupost preventiu i el seguiment comptable a data de l'última Assemblea General (31/03/2019). L'Assemblea General Ordinària de l'any 2020 prevista per al 28 de març i després per al 31 d'octubre s'ha hagut d'ajornar en les dues ocasions a causa de les restriccions d'aforament provocades per la pandèmia.
....................

Altres documents:

Estatuts actuals de l'entitat