• Espai social de Ca Revolta

Des de Ca Revolta i per diverses raons hem considerat que l’àmbit d’allò “social” exigeix que ampliem el camp d’actuació en aquest terreny. Els serveis socials comunitaris són un territori de treball molt ampli però deixen fora de l’acció social -amb més perspectiva de futur- una intervenció més estratégica i a més llarg termini altres territoris col·laterals imprescindibles, com el dret a l’habitatge, les conseqúencies socials de la violencia de gènere, els drets d’asil i refugi, els espais públics degradats per un urbanisme especulatiu, l’integració de menors i joves amb problemàtiques socials de marginalitat i especialmente el menors inmigrants no acompanyats o les problemàtiques socials generades per les malalties mentals. En aquest sentit ha començat a caminar a l’espai social en Ca Revolta.

> Anar al blog de l'Espai social de Ca Revolta


  • Si teniu interès a exposar a Ca Revolta

- feu-nos arribar una mostra visual de l'obra que voleu exposar:
  • personalment (estem a C/ Santa Teresa 10, 46001 València, tel. 963922088)
  • per correu postal
  • per missatgeria
  • digitalment (adjunt a un correu electrònic, accés a algun enllaç, etc, a activitats@carevolta.org)
- la Comissió d'Activitats Plàstiques de Ca Revolta es reuneix periòdicament per avaluar les propostes i confeccionar el calendari
- us informarem del resultat
- les exposicions tenen lloc habitualment a la Sala d'Exposicions (formats grans) i al Bar (formats petits)
- l'horari habitual de visita a la Sala d'Exposicions és de dilluns a divendres de 18.00 a 21.00 hores (al juliol, de 19.00 a 21.00 hores) i dissabtes de 19.00 a 21.00 hores. L'horari del Bar es pot allargar en funció de les circumstàncies fins a les 01.30 hores.
- Ca Revolta ofereix gratuïtament els seus espais per a la realització d'exposicions. Com a contraprestació es proposa als artistes la donació d'una de les seues obres (per al catàleg de Ca Revolta o per a l'exposició col·laborativa anual i sorteig Art per la Revolta), la subscripció com a sòcia/soci de Ca Revolta o qualsevol altra que es considere oportuna.

Bases i condicions per a exposar a Ca Revolta:
- l’espai expositiu es comparteix amb altres activitats (reunions, debats, performances, tallers, dinars i sopars...)
- l’horari de visita pot estar condicionat eventualment per alguna activitat
- les característiques de l’espai dificulten l’exhibició de certes peces escultòriques o instal·lacions
- a la Sala d'Exposicions no hi ha vigilància
- Ca Revolta no disposa de cap assegurança específica
- la publicitat es fa via web, correu electrònic i xarxes socials
- per a la difusió, l’artista ens ha de proporcionar:
  • nom de l’exposició
  • nom de l’artista
  • tècnica de les obres
  • breu descripció de l’exposició
  • alguna fotografia de l’obra a exposar

Obres d'Antoni Miró a la Sala d'Exposicions de Ca Revolta