Amb la finalitat de donar compliment a les disposicions recollides en l'article 10 de la Llei 34/ 2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els facilitem les següents dades d'informació general:

Nom o denominació social: CENTRE DE RECURSOS JUST RAMÍREZ

Domicili social: C/ Santa Teresa núm.10 CP 46001 de València.

C.I.F.: G46468617

Telèfon: 963922088

E-mail: admin@carevolta.org

Legislació Aplicable

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei española; les part renuncien expressament al fur que els corresponga, i se sotmeten als Jutjats de València.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts de la present pàgina web, incloent-hi sense caràcter limitatiu, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que pogueren correspondre a aquests continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat d'aquesta entitat, quedant-ne reservats tots els drets.

Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, en tot o en part, en qualsevol forma o mitjà, siga mecànic, electrònic, reprogràfic o altre, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització per escrit d'aquesta entitat.

Aquesta entitat no serà responsable dels danys o perjudicis que pogueren derivar-se de la utilització dels continguts per part de les persones usuàries o de la infracció per part d'aquests de qualsevol disposició legal vigent.

Enllaços

Aquesta entitat no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs que, si escau, pogueren incloure's en el portal, ja que no té cap mena de control sobre aquests, per la qual cosa les persones usuàries accedeixen sota la seua exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que en regisquen.