Barrialitat

Ciutadania i espais públics

Odoo • Imatge i text

Us proposem una aproximació al reencontre de la ciutadania amb els seus espais públics

Divendres 3 i 10 de juliol de 2020 a les 21.30 i 20 hores
Taller CAMÍ A CASA
A càrrec de Fractals - Educació Artística
Lloc: Espais a i b*

Dijous 9 de juliol de 2020 a les 19.00 hores
ESPAIS PÚBLICS I HABITATGES EN TEMPS DE PANDÈMIES
Col·loqui amb Carles Dolç i Itziar González (arquitectes, urbanistes i activistes socials)
Lloc: Espai d

Dimarts 14 de juliol de 2020 a les 20.00 hores
REAPROPIACIÓ D'ESPAIS ABANDONATS PER A ÚS DE LA CIUTADANIA
Col·loqui amb la participació de representants de l'associació Ciutat Vella Batega i Joan Olmos (enginyer)
Lloc: Espai c

AJORNAT: nova data DIMECRES 22 DE JULIOL, A LES 20 H

Dijous 16 de juliol de 2020 a les 20.00 hores
Taller al voltant de LA TRANSFORMACIÓ DE PLAÇA DE LA CIUTAT DE BRUGES
Amb la participació d'Arnau Boix, Marc Déu, Alba Domínguez i el suport online de Konstantina Chrysostomou
Lloc: Espai a

Espais:
a Carrers del Carme i Velluters
b Ca Revolta (C Santa Teresa 10)
c Hort urbà de la plaça de la Botja
d Online: meet.jit.si/barrialitatcr


* Inscripció prèvia al correu: activitats@carevolta.org
Per motius sanitaris: màxim 20 places

Organitza: Ca Revolta - Centre de Recursos Just Ramírez

Projecte cofinançat per la Regidoria de Govern Obert, Participació, Acció Veïnal, Transparència i Auditoria Ciutadana de l'Ajuntament de València