Detritus post-industriales

16/02: exposició

DIMARTS 16 de GENER 19:00 h - Inauguració de l'EXPOSICIÓ de Roberto Otero

S'hi farà la instal·lació "Los sedimentos del Capitalismo" i després un concert.

Es podrà visitar a la primera planta i al bar fins al 9 de febrer, de dilluns a divendres de 10h a 14h i de 17h a 21h.
 

Odoo • Text i Imatge