Franquismo, S.A.

Llibre d'Antonio Maestre

05/03/2020 19h00

Franquismo, S.A.

Dijous 5 de març de 2020, a les 19.00 hores

Presentació del llibre d'Antonio Maestre (Ed. Akal)

A Espanya, com a la resta de món, els béns o deutes econòmics s'hereten, però la culpa i la responsabilitat moral, no. Quina és la responsabilitat moral de les elits que es van lucrar a la calor de l'franquisme? Són legítims els patrimonis transmesos als seus hereus? Il·lustres noms de l'oligarquia empresarial i política que es van enriquir amb la repressió, la corrupció o les íntimes relacions amb la dictadura franquista segueixen ocupant càrrecs de responsabilitat en consells d'administració, administracions públiques o fundacions de tot tipus sense que la societat exigisca una sanció o una compensació.

Franquismo S.A. ens obliga a revisar la història empresarial de les grans famíles que componen les elits del país. Perquè la major resistència a la reparació històrica no és cultural, política o moral. És econòmica.