Homes, masculinitats i feminisme

17 i 18 de febrer: seminari

DIVENDRES 17 de FEBRER 19:00-21:00 h
CONVERSA: ELS HOMES DAVANT DE LA IGUALTAT I EL FEMINISME.
AMB JOSETXU RIVIERE. Especialista en masculinitats i igualtat.
Coordinador de la Secretaria tècnica del programa Gizonduz de Emakunde (Govern basc).

Els homes davant la igualtat i el feminisme. Reptes i resistències per a la incorporació dels homes a la igualtat.
Continguts:
- Anàlisi dels models masculins tradicionals i la seua vigència en el manteniment de les discriminacions.
- Situació dels homes enfront dels canvis que planteja el feminisme.
- El lloc dels homes en relació amb el feminisme.

DISSABTE 18 de FEBRER 09:30-13:30 h
REFLEXIÓ EN COMÚ: TREBALLAR AMB ELS HOMES, LES MASCULINITATS I LA IGUALTAT, un repte per a les polítiques i els moviments socials.

Seguirem una metodologia participativa, on l’element central és la construcció del coneixement i l'aprenentatge des dels propis interessos, experiències i perspectives dels participants.

1a part
- Criteris en el treball amb homes i masculinitats en les polítiques públiques:
    Transversalitat del treball adreçat als homes.
    Canvis, reptes i propostes.
2a part
- Els homes en el feminisme.
- Les xarxes i grups d'homes per la igualtat.
- Propostes.

------------------

Els actes tindran lloc a Ca Revolta, c. Santa Teresa 10 VALÈNCIA
Accés lliure i gratuït fins a completar l'aforament. Inscriviu-vos en c/e activitats@carevolta.org abans del 16F.
Odoo • Text i Imatge