Les coses que passen

Comentaris i històries quotidianes

Post Covid-19: accelerant cap al passat


Debat sobre el decret-llei autònomic de tanteig i retracte

Ca Revolta
— 230 vistes Societat Territori i urbanisme

Entrevista amb Joan Olmos

Ca Revolta
— 203 vistes Territori i urbanisme

Sobre la participació ciutadana en les decisions sobre el territori

Ca Revolta
— 134 vistes Territori i urbanisme