Arbres en la ciutat

Qüestions pendents per a integrar la natura a València

"Al llarg de la història, les ciutats han acollit arbres en jardins públics i privats, com també en determinats passejos o avingudes. Quan eren petites, pocs trobaven a faltar el contacte amb la natura: el camp o el bosc estava a l’abast dels residents, a escassa distància a peu. Amb la industrialització, creixen les ciutats i es generen teixits urbans amuntegats, i mentre es planificaven alguns eixamples amb ordre, sobretot es construïen perifèries ermes de verd". 

Un article de Carles Dolç, arquitecte i urbanista, responsable, entre altres, de la rehabilitació de l'edifici que acull Ca Revolta. Podeu llegir-lo sencer en el número 104 de la revista Mètode, que publica la Universitat de València. Les fotografies que acompanyen el text són de Jesús Císcar.
Odoo • Text i Imatge