Bicicleta urbana

Article de Just Ramírez

El setmanari El Temps celebra el seu 40é aniversari amb un número recopilatori de reportatges, il·lustracions i columnes d’opinió que condensen lʼessència del setmanari.

En la tria inclou l'article Bicicleta urbana, signat per Just Ramírez [de l'Equip d’Estudis Urbanístics], on es pregunta: "¿Per a qui es planifiquen les ciutats? A més de constituir un fet inhumà, és inútil resoldre la circulació a partir del cotxe".

En fem difusió en homenatge a Just, l'arquitecte i referent de les reivindicacions urbanísitiques i mediambientals que dona nom a la nostra associació.


Odoo • Text i Imatge

Començar a escriure aquí...