“El sistema penal no pot ser l'única resposta a la violència masclista”

Entrevista a Sara Rodríguez

La pedagoga i sexòloga Sara Rodríguez, de l'entitat Acción en Red d'Astúries, amb la qual tenim moltes afinitats, dirigeix el nou títol "Expert Universitari en Prevenció de les Violències Interpersonals: construint des dels Bons Tractes"' a la Universidad d'Uviéu.

Aquest títol sorgeix després de quinze anys de recorregut de la campanya 'Pels bons tractes' arreu de l'Estat.

Les seues promotores pretenen fomentar "unes relacions lliures de violències entre les persones", a partir d'un feminisme no punitivista i centrat en el càstig, sinó que pose l'accent en la "gestió positiva dels conflictes".

Podeu llegir l'entrevista completa en Nortes.
 
Odoo • Text i Imatge