Érem sobretot antifranquistes

Article de Vicent Àlvarez

"Eugenio del Río, que va ser a les darreries del franquisme màxim dirigent d’una organització de l’esquerra revolucionària, ha publicat Jóvenes antifranquistas, un llibre que ens invita a una sèrie de reflexions amb l’expressa voluntat de complir el deure de donar testimoni d’aquella època, amb l’esperança de ser útil a les generacions posteriors a la seua. El text compleix àmpliament amb eixe objectiu inicial i, igualment, aporta consideracions útils en altres circumstàncies com serien les actuals."

Podeu llegir l'article complet en el Diari La Veu (25/11/2023)

Odoo • Text i Imatge