Klara i transparent

Entrevista a Ca Revolta

Entrevista que forma part del Projecte de Foment de la Participació Ciutadana impulsat per ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) CIUTAT VELLA VIVA, on una de las accions s'anomena CIUTAT VELLA PREN LA PARAULA.
En el programa València, Klara i Transparent, dona veu a les organitzacions socials. I el 25/10/2023 parlaren amb Isabel Cercenado i Josep Martínez, del Centre de Recursos Just Ramírez-Ca Revolta.

Odoo • Text i Imatge