No a l'ampliació del Port de València

Benefici per alguns, perjudicis per a totes

Video resum que han elaborat des de Per l'Horta amb els diversos motius pels quals ampliar el port de València suposa:

- una catàstrofe ambiental impossible de mitigar

- un desastre urbanístic irreparable

- un daltabaix econòmic que impedirà invertir en àmbits més necessaris i justos

- empitjorar la qualitat de vida i la salut de la ciutadania de forma molt considerable