Sobre la participació ciutadana en les decisions sobre el territori

Una reflexió de Carmel Gradolí

"Ara, mentre un fum de col·lectius dissenyen un Pla de Xoc Social per a enfrontar la crisi de manera sostenible i sense deixar cap persona pel camí, hi ha qui torna a confiar en la construcció com el salvavides que farà reviscolar l’economia. I ja ens preparen lleis per a facilitar el desenvolupament d’actuacions sobre el sòl i el territori. Una altra vegada.

Però, com les coses mai tornen exactament al mateix lloc, també passa que ara, i cada vegada més, la gent demana participar en les decisions públiques que li afecten i, especialment, en aquelles que tenen a veure amb les intervencions al seu entorn".

Així comença un article del company Carmel Gradolí, arquitecte, urbanista i coordinador de la Tertúlia d'arquitectura de Ca Revolta, publicat el 26 de juny.

Podeu llegir-lo sencer en eldiario.es.
Odoo • Text i Imatge