Espai social de Ca Revolta

Des de Ca Revolta i per diverses raons hem considerat que l’àmbit d’allò “social” exigeix que ampliem el camp d’actuació en aquest terreny. Els serveis socials comunitaris són un territori de treball molt ampli però deixen fora de l’acció social -amb més perspectiva de futur- una intervenció més estratégica i a més llarg termini altres territoris col·laterals imprescindibles, com el dret a l’habitatge, les conseqúencies socials de la violencia de gènere, els drets d’asil i refugi, els espais públics degradats per un urbanisme especulatiu, l’integració de menors i joves amb problemàtiques socials de marginalitat i especialmente el menors inmigrants no acompanyats o les problemàtiques socials generades per les malalties mentals. En aquest sentit ha començat a caminar a l’espai social en Ca Revolta.

> Anar al blog de l'Espai social de Ca Revolta