Ajudes al lloguer

Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge i per a joves


Extracte de la Resolució del director general d’Emergència Habitacional, Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2020, les ajudes del Programa d’ajudes al lloguer d’habitatge i del Programa d’ajudes al lloguer per a joves. [2020/1737]